Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

197
0

CƠ CÂU TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM HIỆN NAY GỒM:

  • Đại diện Lãnh đạo Ngành Thể dục Thể Thao, đại diện các Doanh nghiệp, đại diện các tỉnh-thành, ngành đoàn thể quần chúng, cơ quan thông tin đại chúng, một số Trọng tài, HLV tiêu biểu.- Các thành vên bầu ra Ban thường vụ: Ban Thường vụ bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký.- Hiện nay Ban Thường vụ của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam gồm 7 người.- Đại hội đại biểu Liên đoàn bóng chuyền Việt nam là cơ quan lãnh đạo cao nhất họp theo nhiệm kỳ 4 năm một lần, gồm tất cả các thành viên để thảo luận; thông qua báo cáo tổng kết tài chính, phương hướng nhiệm kỳ; sửa đổi Điều lệ; thông qua cơ cấu tổ chức; bầu Ban Thường vụ; thông qua danh sách các Ban chức năng.– Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam theo định kỳ mỗi năm họp một lần để kiểm điểm tình hình hoạt động năm qua và thông qua chương trình công tác năm tới.

– Văn phòng điều hành là cơ quan giúp việc của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

– Về cơ cấu tổ chức bộ mày của Liên đoàn gồm:

          A. Cấp Quản lý: Chủ tịch và các phó chủ tịch
B. Cấp Điều hành:

– Tổng Thư ký Liên đoàn điều hành hoạt động thường xuyên của Liên đoàn theo quy của Điều lệ Liên đoàn, Quy chế hoạt động cũng như sự phân công và ủy quyền của Thường vụ Liên đoàn.
– Tổ chức bộ máy của Liên đoàn bao gồm 1 Văn phòng và 7 ban chuyên môn như sau:

1.   Ban Huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu khoa học (bao gồm Hội đồng Huấn luyện viên);
2.   Ban Tổ chức thi đấu và trọng tài (bao gồm Hội đồng Trọng tài quốc gia).
3.   Ban Tài chính.
4.   Ban Tiếp thị và vận động tài trợ.
5.   Ban Bóng chuyền phong trào.
6.   Ban Bóng chuyền bãi biển.
7.   Ban Tuyên truyền, pháp chế, khen thưởng và kỷ luật.
8.   Văn phòng điều hành.

Bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *