HtmlNoArticles
28 Tháng Chín 2020

 

Tuyên truyền, vận động tổ chức hướng dẫn tham gia tập luyện và thi đấu rèn luyện sức khỏe, thể lực nâng cao thể chất cho quần chúng và hội viên tham gia phát triển thành tích bóng chuyền trong nước. góp phần nâng cao vị thế của bóng chuyền Việt Nam trong khu vực, châu lục và thế giới.