HtmlNoArticles
30 Tháng Tám 2016
Tin tức sự kiện
LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PV OIL NĂM 2012
LỊCH THI ĐẤU VÒNG I GIẢI BÓNG CHUYỀN VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PV OIL NĂM 2012
Bảng A tổ chức tại Quảng Ninh từ ngày 16/3 - 23/3/2012

 

Ngày

Thời gian

Trận

Mã số

Đối tượng

Đội  gặp  đội

Kênh TH

16/3

18:30

                                  KHAI MẠC

VTC 3 + VTC3 HD

19:00

1

1 – 6

Nữ

Truyền hình Vĩnh Long-Quảng Ninh

VTC 3 + VTC3 HD

21:00

2

1 – 6

Nam

Quân khu 9 – Quân đoàn 4

17/3

14:00

3

2 – 5

Nữ

VTV Bình Điền LA – PVD Thái Bình

 

16:00

4

2 – 5

Nam

Sacombank Biên Phòng-Thể Công BĐ15

 

19:00

5

3 – 4

Nữ

Tiến Nông Thanh Hóa-DK Thái Bình Dương

 

21:00

6

3 – 4

Nam

Tràng An Ninh Bình-Maseco TPHCM

 

18/3

14:00

7

1 – 5

Nữ

Truyền hình Vĩnh Long- PVD Thái Bình

 

16:00

8

1 – 5

Nam

Quân khu 9-Thể Công BĐ15

19:00

9

6 – 4

Nữ

Quảng Ninh - DK Thái Bình Dương

21:00

10

6 – 4

Nam

Quân đoàn 4- Maseco TPHCM

 

19/3

14:00

11

2 – 3

Nữ

VTV Bình Điền LA – Tiến Nông Thanh Hóa

16:00

12

2 – 3

Nam

Sacombank Biên Phòng- Tràng An Ninh Bình

19:00

13

1 – 4

Nữ

TH Vĩnh Long- DK Thái Bình Dương

 

21:00

14

1 – 4

Nam

Quân khu 9- Maseco TPHCM

 

20/3

14:00

15

5 – 3

Nữ

PVD Thái Bình - Tiến Nông Thanh Hóa

 

16:00

16

5 – 3

Nam

Thể Công BĐ15 - Tràng An Ninh Bình

19:00

17

6 – 2

Nữ

Quảng Ninh - VTV Bình Điền LA

21:00

18

6 – 2

Nam

Quân Đoàn 4 - Sacombank Biên Phòng

21/3

14:00

19

1 – 3

Nữ

TH Vĩnh Long- Tiến Nông Thanh Hóa

 

16:00

20

1 – 3

Nam

Quân khu 9 - Tràng An Ninh Bình

VTC 3 + VTC3 HD

19:00

21

4 – 2

Nữ

DK Thái Bình Dương- VTV Bình Điền LA

VTC3 HD

21:00

22

4 – 2

Nam

Maseco TPHCM-Sacombank Biên Phòng

 

22/3

14:00

23

5 – 6

Nữ

PVD Thái Bình – Quảng Ninh

VTC 3 + VTC3 HD

16:00

24

5 – 6

Nam

Thể Công BĐ15-Quân Đoàn 4

 

19:00

25

1 – 2

Nữ

TH Vĩnh Long- VTV Bình Điền LA

VTC 3 + VTC3 HD

21:00

26

1 – 2

Nam

Quân khu 9- Sacombank Biên Phòng

VTC 3 + VTC3 HD

23/3

14:00

27

3 – 6

Nữ

Tiến Nông Thanh Hóa-Quảng Ninh

VTC 3 + VTC3 HD

16:00

28

3 – 6

Nam

Tràng An Ninh Bình-Quân đoàn 4

VTC 3 + VTC3 HD

19:00

29

4 – 5

Nữ

DK Thái Bình Dương- PVD Thái Bình

 

21:00

30

4 – 5

Nam

Maseco TPHCM- Thể Công BĐ15

VTC 3 + VTC3 HD

 

 

LỊCH THI ĐẤU

VÒNG I GIẢI BÓNG CHUYỀN VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PV OIL NĂM 2012

Bảng B tổ chức tại Hải Dương từ ngày 16/3 - 23/3/2012

 

Ngày

Thời gian

Trận

Mã số

Đối tượng

Đội  gặp  đội

Kênh TH

16/3

17:30

2

1 – 6

Nam

Công an Phú Thọ - Sanest Khánh Hòa


19:30

 

 

 

KHAI MẠC

TTTV

20:00

1

5 – 6

Nữ

Cao su Phú Riềng - Lilama Hải Dương

TTTV

17/3

14:00

3

1 – 3

Nữ

PKKQ Yên Khánh - NH Công Thương

 

16:00

4

2 – 5

Nam

TĐ Dầu khí QGVN - Đức Long Gia Lai

 

19:00

5

4 – 2

Nữ

VIETSOVPETRO - Thông tin LienvietPB

 

21:00

6

3 – 4

Nam

Quân khu 5 - Long An

 

18/3

14:00

7

3 – 6

Nữ

Cao su Phú Riềng - NH Công thương

16:00

8

1 – 5

Nam

Công an Phú Thọ - Đức Long Gia Lai

19:00

9

1 – 2

Nữ

Lilama Hải Dương-Thông tin LienvietPB

21:00

10

6 – 4

Nam

Sanest Khánh Hòa – Long An

TTTV

19/3

14:00

11

4 – 5

Nữ

PKKQ Yên Khánh - VIETSOVPETRO

TTTV

16:00

12

2 – 3

Nam

TĐ Dầu khí QGVN - Quân khu 5

TTTV

19:00

13

1 – 6

Nữ

Cao su Phú Riềng - Thông tin LienvietPB

 

21:00

14

1 – 4

Nam

Công an Phú Thọ - Long An

TTTV

20/3

14:00

15

2 – 5

Nữ

NH Công thương - VIETSOVPETRO

TTTV

16:00

16

5 – 3

Nam

Đức Long Gia Lai – Quân khu 5

TTTV

19:00

17

3 – 4

Nữ

Lilama Hải Dương - PKKQ Yên Khánh

 

21:00

18

6 – 2

Nam

Sanest Khánh Hòa - TĐ Dầu khí QGVN

TTTV

21/3

14:00

19

1 – 5

Nữ

Cao su Phú Riềng - VIETSOVPETRO

TTTV

16:00

20

1 – 3

Nam

Công an Phú Thọ - Quân khu 5

TTTV

19:00

21

6 – 4

Nữ

Thông tin LienvietPB-PKKQ Yên Khánh

 

21:00

22

4 – 2

Nam

Long An - TĐ Dầu khí QGVN

TTTV

22/3

14:00

23

2 – 3

Nữ

NH Công thương - Lilama Hải Dương

TTTV

16:00

24

5 – 6

Nam

Đức Long Gia Lai – Sanest Khánh Hòa

TTTV

19:00

25

1 – 4

Nữ

Cao su Phú Riềng - PKKQ Yên Khánh

 

21:00

26

1 – 2

Nam

Công an Phú Thọ - TĐ Dầu khí QGVN

TTTV

23/3

14:00

27

5 – 3

Nữ

VIETSOVPETRO - Lilama Hải Dương

TTTV

16:00

28

3 – 6

Nam

Quân khu 5 – Sanest Khánh Hòa

TTTV

19:00

29

6 – 2

Nữ

Thông tin LienvietPB-NH Công Thương

 

21:00

30

4 – 5

Nam

Long An - Đức Long Gia Lai