HtmlNoArticles
30 Tháng Tám 2016
Tin tức sự kiện
LỊCH THI ĐẤU VÒNG I GIẢI BÓNG CHUYỀN VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PV OIL NĂM 2012

LỊCH THI ĐẤU

VÒNG I GIẢI BÓNG CHUYỀN VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PV OIL NĂM 2012

Bảng A tổ chức tại Quảng Ninh từ ngày 16/3 - 23/3/2012


Ngày

Thời gian

Trận

Mã số

Đối tượng

Bảng

Đội  gặp  đội

Kết quả

Ghi chú

16/3

18:30

KHAI MẠC

19:00

1

1 – 6

Nữ

A

Truyền hình Vĩnh Long-Quảng Ninh

 

 

21:00

2

1 – 6

Nam

A

Quân khu 9 – Quân đoàn 4

 

 

17/3

14:00

3

2 – 5

Nữ

A

VTV Bình Điền LA – PVD Thái Bình

 

 

16:00

4

2 – 5

Nam

A

Sacombank Biên Phòng-Thể Công BĐ15

 

 

19:00

5

3 – 4

Nữ

A

Tiến Nông Thanh Hóa-DK Thái Bình Dương

 

 

21:00

6

3 – 4

Nam

A

Tràng An Ninh Bình-Maseco TPHCM

 

 

18/3

14:00

7

1 – 5

Nữ

A

Truyền hình Vĩnh Long- PVD Thái Bình

 

 

16:00

8

1 – 5

Nam

A

Quân khu 9-Thể Công BĐ15

 

 

19:00

9

6 – 4

Nữ

A

Quảng Ninh - DK Thái Bình Dương

 

 

21:00

10

6 – 4

Nam

A

Quân đoàn 4- Maseco TPHCM

 

 

19/3

14:00

11

2 – 3

Nữ

A

VTV Bình Điền LA – Tiến Nông Thanh Hóa

 

 

16:00

12

2 – 3

Nam

A

Sacombank Biên Phòng- Tràng An Ninh Bình

 

 

19:00

13

1 – 4

Nữ

A

TH Vĩnh Long- DK Thái Bình Dương

 

 

21:00

14

1 – 4

Nam

A

Quân khu 9- Maseco TPHCM

 

 

20/3

14:00

15

5 – 3

Nữ

A

PVD Thái Bình - Tiến Nông Thanh Hóa

 

 

16:00

16

5 – 3

Nam

A

Thể Công BĐ15 - Tràng An Ninh Bình

 

 

19:00

17

6 – 2

Nữ

A

Quảng Ninh - VTV Bình Điền LA

 

 

21:00

18

6 – 2

Nam

A

Quân Đoàn 4 - Sacombank Biên Phòng

 

 

21/3

14:00

19

1 – 3

Nữ

A

TH Vĩnh Long- Tiến Nông Thanh Hóa

 

 

16:00

20

1 – 3

Nam

A

Quân khu 9 - Tràng An Ninh Bình

 

 

19:00

21

4 – 2

Nữ

A

DK Thái Bình Dương- VTV Bình Điền LA

 

 

21:00

22

4 – 2

Nam

A

Maseco TPHCM-Sacombank Biên Phòng

 

 

22/3

14:00

23

5 – 6

Nữ

A

PVD Thái Bình – Quảng Ninh

 

 

16:00

24

5 – 6

Nam

A

Thể Công BĐ15-Quân Đoàn 4

 

 

19:00

25

1 – 2

Nữ

A

TH Vĩnh Long- VTV Bình Điền LA

 

 

21:00

26

1 – 2

Nam

A

Quân khu 9- Sacombank Biên Phòng

 

 

23/3

14:00

27

3 – 6

Nữ

A

Tiến Nông Thanh Hóa-Quảng Ninh

 

 

16:00

28

3 – 6

Nam

A

Tràng An Ninh Bình-Quân đoàn 4

 

 

19:00

29

4 – 5

Nữ

A

DK Thái Bình Dương- PVD Thái Bình

 

 

21:00

30

4 – 5

Nam

A

Maseco TPHCM- Thể Công BĐ15

 

 

 

LỊCH THI ĐẤU

VÒNG I GIẢI BÓNG CHUYỀN VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PV OIL NĂM 2012

Bảng B tổ chức tại Hải Dương từ ngày 16/3 - 23/3/2012

Ngày

Thời gian

Trận

Mã số

Đối tượng

Bảng

Đội  gặp  đội

Kết quả

Ghi chú

16/3

18:30

KHAI MẠC

19:00

1

5 – 6

Nữ

B

Cao su Phú Riềng - Lilama Hải Dương

 

 

21:00

2

1 – 6

Nam

B

Công an Phú Thọ - Sanest Khánh Hòa

 

 

17/3

14:00

3

1 – 3

Nữ

B

PKKQ Yên Khánh - NH Công Thương

 

 

16:00

4

2 – 5

Nam

B

TĐ Dầu khí QGVN - Đức Long Gia Lai

 

 

19:00

5

4 – 2

Nữ

B

VIETSOVPETRO - Thông tin LienvietPB

 

 

21:00

6

3 – 4

Nam

B

Quân khu 5 - Long An

 

 

18/3

14:00

7

3 – 6

Nữ

B

Cao su Phú Riềng - NH Công thương

 

 

16:00

8

1 – 5

Nam

B

Công an Phú Thọ - Đức Long Gia Lai

 

 

19:00

9

1 – 2

Nữ

B

Lilama Hải Dương-Thông tin LienvietPB

 

 

21:00

10

6 – 4

Nam

B

Sanest Khánh Hòa – Long An

 

 

19/3

14:00

11

4 – 5

Nữ

B

PKKQ Yên Khánh - VIETSOVPETRO

 

 

16:00

12

2 – 3

Nam

B

TĐ Dầu khí QGVN - Quân khu 5

 

 

19:00

13

1 – 6

Nữ

B

Cao su Phú Riềng - Thông tin LienvietPB

 

 

21:00

14

1 – 4

Nam

B

Công an Phú Thọ - Long An

 

 

20/3

14:00

15

2 – 5

Nữ

B

NH Công thương - VIETSOVPETRO

 

 

16:00

16

5 – 3

Nam

B

Đức Long Gia Lai – Quân khu 5

 

 

19:00

17

3 – 4

Nữ

B

Lilama Hải Dương - PKKQ Yên Khánh

 

 

21:00

18

6 – 2

Nam

B

Sanest Khánh Hòa - TĐ Dầu khí QGVN

 

 

21/3

14:00

19

1 – 5

Nữ

B

Cao su Phú Riềng - VIETSOVPETRO

 

 

16:00

20

1 – 3

Nam

B

Công an Phú Thọ - Quân khu 5

 

 

19:00

21

6 – 4

Nữ

B

Thông tin LienvietPB-PKKQ Yên Khánh

 

 

21:00

22

4 – 2

Nam

B

Long An - TĐ Dầu khí QGVN

 

 

22/3

14:00

23

2 – 3

Nữ

B

NH Công thương - Lilama Hải Dương

 

 

16:00

24

5 – 6

Nam

B

Đức Long Gia Lai – Sanest Khánh Hòa

 

 

19:00

25

1 – 4

Nữ

B

Cao su Phú Riềng - PKKQ Yên Khánh

 

 

21:00

26

1 – 2

Nam

B

Công an Phú Thọ - TĐ Dầu khí QGVN

 

 

23/3

14:00

27

5 – 3

Nữ

B

VIETSOVPETRO - Lilama Hải Dương

 

 

16:00

28

3 – 6

Nam

B

Quân khu 5 – Sanest Khánh Hòa

 

 

19:00

29

6 – 2

Nữ

B

Thông tin LienvietPB-NH Công Thương

 

 

21:00

30

4 – 5

Nam

B

Long An - Đức Long Gia Lai